หน้าแรก
ประวัติหน่วย
ภารกิจ
พื้นที่รับผิดชอบ
ติดต่อเรา
เลขที่   179  หมู่ 7 บ.หนองเค็ดใหม่   ต.ท่าถ่าน   อ.พนมสารคาม    จ.ฉะเชิงทรา   24120

โทรทหาร   :    561-2905
องค์การ     :    038-553401
Email      :    www.afdc_deu1@hotmail.com