หน้าแรก
ประวัติหน่วย
ภารกิจ
พื้นที่รับผิดชอบ
ติดต่อเรา
หน่วยขึ้นตรง สนภ.1 นทพ.
หน่วยขึ้นตรง นทพ.
จำนวนผู้เข้าชม
Free Hit Counters
Free Hit Counters
หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
Development Engineers Unit (DEU)
179 ม.7 บ.หนองเค็ดใหม่ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร.ทหาร 561 2905 , องค์การ 038 553401
E Mail : afdc_deu1@hotmail.com
ภารกิจหน่วย
                      หน่วยช่างพัฒนา  สำนักงานพัฒนาภาค 1  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  มีหน้าที่ก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน
สะพาน  เส้นทาง  ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น  งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาล  และงานช่างอื่นๆ  ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีดังนี้.-
งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลลึก จำนวน  14   บ่อ
         - จ.สระแก้ว           จำนวน   5    บ่อ

         - จ.ชลบุรี              จำนวน   1    บ่อ
         - จ.จันทบุรี            จำนวน   3    บ่อ
         - จ.ตราด               จำนวน   1    บ่อ
         - จ.เพชรบูรณ์         จำนวน   3    บ่อ
         - จ.ลพบุรี              จำนวน   1    บ่อ
งานขุดเจาะบ่อน้ำตื้น      จำนวน    42   บ่อ
         - จ.สระแก้ว           จำนวน   18    บ่อ.

         - จ.จันทบุรี            จำนวน     3    บ่อ.
         - จ.ตราด               จำนวน     7    บ่อ.
         - จ.เพชรบูรณ์         จำนวน   14    บ่อ.
งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาล     จำนวน  103   บ่อ
         - จ.กาญจนบุรี           จำนวน   10    บ่อ

         - จ.สระแก้ว              จำนวน   22    บ่อ
         - จ.ฉะเชิงเทรา           จำนวน   12    บ่อ
         - จ.ปราจีนบุรี             จำนวน    2    บ่อ
         - จ.จันทบุรี                จำนวน    3    บ่อ
         - จ.ชลบุรี                  จำนวน    2    บ่อ

         - จ.ตราด                   จำนวน   16    บ่อ
         - จ.เพชรบุรี                จำนวน   11    บ่อ
         - จ.ราชบุรี                  จำนวน    3    บ่อ

         - จ.อุทัยธานี               จำนวน    8    บ่อ
         - จ.เพชรบูรณ์             จำนวน    6     บ่อ
         - จ.ลพบุรี                  จำนวน    8    บ่อ