หน้าแรก
ประวัติหน่วย
ภารกิจ
พื้นที่รับผิดชอบ
ติดต่อเรา
         ภารกิจผู้บังคับบัญชา / กิจกรรมหน่วย
หน่วยขึ้นตรง สนภ.1 นทพ.
หน่วยขึ้นตรง นทพ.
จำนวนผู้เข้าชม
Free Hit Counters
Free Hit Counters
หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
Development Engineers Unit (DEU)
179 ม.7 บ.หนองเค็ดใหม่ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร.ทหาร 561 2905 , องค์การ 038 55340
E Mail : afdc_deu1@hotmail.com
พลเอก ธารไชยยันต์   ศรีสุวรรณ
ผบ.ทสส.
พลเอก ธงชัย   สาระสุข
ผบ.นทพ.
พลตรี สำราญ   ไชยริปู
ผอ.สนภ.1 นทพ.
พันโท ธวัชชัย   สุขสวัสดิ์
ผบ.ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ.
         เมื่อวันจันทร์ ที่  9 เม.ย.61  พ.ท.ธวัชชัย  สุขสวัสดิ์ ผู้บังคับหน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1  นำราชการหน่วยช่างพัฒนา  มารับฟัง
คำชี้แจงและนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้กำลังพลรับทราบยึดถือเพื่อนำมาปฏิบัติ ณ อาคารเอนกประสงค์ หน่วยช่างพัฒนา ฯ
        เมื่อวันอังคาร ที่  10 เม.ย.61  ข้าราชการหน่วยช่าง ฯ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคัญชา ..เนื่องในวันสงกรานต์ และสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมรดน้ำขอพรจากข้าราชการอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ  อาคารเอนกประสงค์ หน่วยช่างพัฒนา ฯ