เมื่อวันที่  21 พ.ค.61  พ.ท.ธวัชชัย   สุขสวัสด ิ์ ผบ.ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. ได้ทำการประดับยศให้กับข้าราชการหน่วยช่างพัฒนาฯ
จำนวน  3  นาย  และกล่าวให้โอวาสให้กับข้าราชที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลหน่วยช่างพัฒนาฯ
ณ  อาคารเอนกประสงค์ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ.
               เมื่อวันที่  22 พ.ค.62  เวลา 08.30  นายหทารสัญญาบัตรหน่วยช่างพัฒนาฯ ทำการตรวจเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะทรงผมข้าราชการ
ชั้นประทวนทุกนาย เพื่อความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ตามนโยบายผู้บังคับชา และมีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า

 

หน้าแรก
ประวัติหน่วย
ภารกิจ
พื้นที่รับผิดชอบ
ติดต่อเรา
         ภารกิจผู้บังคับบัญชา / กิจกรรมหน่วย
หน่วยขึ้นตรง สนภ.1 นทพ.
หน่วยขึ้นตรง นทพ.
จำนวนผู้เข้าชม
Free Hit Counters
หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
Development Engineers Unit (DEU)
179 ม.7 บ.หนองเค็ดใหม่ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร.ทหาร 561 2905 , องค์การ 038 553401
E Mail : afdc_deu1@hotmail.com
พลเอก ธารไชยยันต์   ศรีสุวรรณ
ผบ.ทสส.
พลเอก ธงชัย   สาระสุข
ผบ.นทพ.
พลตรี สำราญ   ไชยริปู
ผอ.สนภ.1 นทพ.
พันโท ธวัชชัย   สุขสวัสดิ์
ผบ.ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ.